Easy Exam

Skondensowany kurs teoretyczno - praktyczny przygotowujący do praktycznej części egzaminu zawodowego dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Udział w kursie da możliwość usystematyzowania oraz powtórzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności niezbędnych na egzaminie. Nowoczesna i autorska forma zajęć w oparciu o andragogiczny model kształcenia, czyli aktywizujący, twórczy i kreatywny sposób edukowania osób dorosłych z pewnością długo zapadnie w pamięci i nie pozwoli się nudzić.

Rejestruj 19.01.2019

Termin

19 stycznia 2019 g.10:00

Uczestnicy

Asystentki, Higienistki

Cena

329 PLN

Program

Kwestie organizacyjne, omówienie kolejnych etapów egzaminu, zaznajomienie ze stanowiskiem egzaminacyjnym. Procedury postępowania w teorii i w praktyce: technika higienicznego mycia i dezynfekcji rąk wg Ailiffea, czyli jak, kiedy i ile razy myć te ręce? Dezynfekcja stanowiska i sprzętu oraz środki ochrony osobistej, czyli jaki preparat do czego, spektrum działania, ile brać rękawiczek i kiedy je ubierać, co dla mnie, co dla pacjenta, a co dla lekarza, gdzie to ułożyć? Sporządzanie roztworu dezynfekcyjnego, czyli kolejne czynności, zasady, jak zapamiętać ten wzór obliczeń? Postępowanie z końcówkami, narzędziami dużymi i drobnymi, ich dezynfekcja i przygotowanie do sterylizacji. Procedura postępowania z odpadami medycznymi wg najnowszego rozporządzenia, czyli kody i kolory worków i pojemników. Dokumentacja medyczna: karta pacjenta z diagramem uzębienia i legendą, metryki odpadów, roztworu dezynfekcyjnego, zalecenia dla pacjenta, druki. Zasady instruktażu higieny: metody szczotkowania i nitkowania na modelu, dobór środków i akcesoriów do higieny. Zasady i techniki pracy, czyli ergonomia pracy z pacjentem, strefy pracy asystentki i higienistki, kolejność i miejsce narzędzi na asystorze, chwyty i kąty pracy z instrumentarium, zasady zarabiania materiałów, porządek na blacie roboczym. Podsumowanie kursu: najczęściej zadawane pytania oraz błędy popełniane w trakcie egzaminu praktycznego, arkusz jako źródło informacji, rezultaty podlegające ocenie: efekt i przebieg kolejnych etapów zadania egzaminacyjnego.

Prowadzący

Dypl. hig. stom. Agata Szymkowska

Certyfikat

Szkolenie zakończone certyfikatem

+48 509 964 032

kontakt@dentalprocess.pl

https://facebook.com/dentalprocess

© DentalProcess.pl 2018. All rights reserved.